Informujemy, że Gymsteer Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu dla uczestników rynku fitness w celu wzrostu konkurencyjności firmy Gymsteer w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 PRZEDSIĘBIORSTWA, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne. Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą P.P.H. BORMECH. Przedmiotem projektu jest nabycie systemu informatycznego dedykowanego dla uczestników rynku fitness takich jak użytkownicy indywidualni (klienci), trenerzy personalni i kluby fitness (m.in. siłownie, kluby tenisowe i in.). System ten będzie łączył szereg funkcjonalności niedostępnych dla grup docelowych w formie jednego narzędzia informatycznego. Planowany termin zakończenia projektu to 30 września 2017 r.Dofinansowanie projektu z Unii: 740 351,30 zł

european union